Pamięci Waldka Kality

Spotkamy się kiedyś u studni, w koło będzie zielono.

Tak zaczyna się jeden z wierszy Adama Ziemianina i jednocześnie piosenka w wykonaniu Starego Dobrego Małżeństwa. Hmm.. Waldek miał co prawda swoje zdanie na temat instytucji jaką jest małżeństwo, ale co tam. Wers ten świetnie nadaje się na epitafium dla Waldka… oczywiście po drobnej zmianie… spotkamy się kiedyś pod Wiatką Continue reading